Uudised ja teated

« Tagasi

Värska valla arengukava 2017-2024 avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska valla arengukava 2017-2024 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9. august kuni 30. august. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus (Lasteaia 2) ning Värska valla kodulehel. Ettepanekud eelnõu kohta palutakse esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Värska Vallavalitsuse  kantseleisse (Pikk 12, 64001 Värska või vald@verska.ee). Värska valla arengukava avalik arutelu toimub 7. septembril  kell 15.00 Värska Kultuurikeskuses.

Värska valla arengukava 2017-2024 eelnõu

Arengukava muudatusettepanekud on märgitud eelnõus punase tekstiga