Uudised ja teated

« Tagasi

Värska Gümnaasiumist saab Kiusamisvaba (KiVa) Kool!

Käesoleva aasta sügisest hakkab Värska Gümnaasium esimesena Põlvamaal rakendama programmi Kiusamisvaba Kool (KiVa).

Statistika näitab, et keskmiselt iga viies õpilane on olnud kiusamise ohver, seega on kiusamine Eesti koolides tõsine probleem ja iga kooli kohustus on tegeleda sellega, et tagada lastele turvaline ja toetav koolikeskkond, kus iga laps saab ennast hästi tunda.

KiVa programm on Soomes Turu Ülikoolis välja töötatud kiusuennetuse programm, mida rakendatakse üle maailma erinevates riikides, sealhulgas Eestis. KiVa programm on tõenduspõhine, mis tähendab, et selle tõhusust kiusamise vähendamisel on uuritud ja KiVa programmidega liitunud koolides on kiusamine tõepoolest vähenenud.

Mida see KiVa siis koolis teeb? 1.-6. klassi õpilastele hakkavad toimuma regulaarsed KiVa tunnid, mille eesmärk on kujundada õpilastes kiusamisevastaseid hoiakuid ja anda oskusi sekkuda, kui kiusamisega kokku puututakse. Samuti aitavad KiVa tunnid luua klassis ühtsustunnet ja sallivust.

Koolis moodustatakse 4-liikmeline KiVa-tiim, kes üleskerkivate kiusamisjuhtumitega vastavalt KiVa metoodikale tegelema hakkab. Iga õppeaasta lõpus toimub anonüümne õpilasküsitlus, mille põhjal saab hinnata  KiVa programmi mõju ja tulemuslikkust. Programm ei ole üheaastane projekt, vaid järjepidev osa meie kooli igapäevaelust.

Pärnu Rääma Põhikool oma KiVa kogemusest:

Kõige valusam on lapsele koolis, kui eakaaslased teda sõbraks ei taha, tõrjuvad, kiusavad - kui ta jääb üksinda. Meie kooliperel on väga vedanud, et saime võimaluse olla KiVa-kool. Üsna ruttu mõistsime, kui tänuväärsed on KiVa programmi tunnid, mis aitavad luua sõbralikku klassi ja väärtustada iga inimese isikupära rikkusena - see on oluline ja tõhus ennetustöö."

Täpsemat infot KiVa programmi kohta: www.kivaprogram.net/estonia/

 

Loome koos rõõmsa ja turvalise koolikeskkonna!

Värska Gümnaasiumi KiVa Tiimi liikmed: Riin Tammiste, Kristel Koddala, Ruth Kõivo, Helena Akkel