Uudised ja teated

« Tagasi

Tartu mnt 2 detailplaneeringu algatamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 29 algatati Tartu mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine, kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna. Planeeringuga muudetakse maa sihtotstarvet transpordimaast üldkasutatavaks maaks. Planeeringualaks on Värska alevikus Tartu mnt 2 kinnistu, katastritunnusega 93401:003:0146, pindalaga 6332 m². Planeeringu algataja ja kehtestaja on Värska Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Värska Vallavalitsus. Otsusega on võimalik tutvuda Värska Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Värska valla veebilehel http://www.verska.ee/detailplaneeringud