Uudised ja teated

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest 2017. aastal

Välja antakse kaks 500 eurost preemiat:

·                    preemia inimesele või kollektiivile Värska vallast;

·                    preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda.

Kandidaate saab esitada 30. novembrini.

Kirjalikus ettepanekus palume välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;

2) käesoleva aasta jooksul seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.
 

Ettepanekud esitada aadressil Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001,

Võrumaa või e-posti teel vald@verska.ee
 

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 19. detsembril.
 

Toetab Setomaa Kultuuriprogramm