Uudised ja teated

Taotluste esitamine 2018. aasta kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimiseks

Värska valla allasutustel, külavanematel ja teistel huvitatud isikutel on taas võimalus esitada taotlusi 2018. aasta kultuuri ja/või spordisündmuste läbiviimiseks.

Taotlus esitada hiljemalt 2. oktoobriks e-posti aadressil vald@verska.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või paberkandjal Värska Vallavalitsusele.

Taotlusvorm koos Värska valla kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise korraga on allpool seotud failide all ning kättesaadav ka valla kodulehel: https://www.verska.ee/blanketid

Rahastuse üldpõhimõtted: ei toetata ekskursioone, väljasõite (v.a spordivõistlustel osalemine või kultuurisündmustel esinemine), teatrietenduste külastusi, eelistatud ei ole asutusesisesed sündmused. Osalejate-kaasatute ring peab olema võimalikult lai. Toetuse saajad on kohustatud teavitama oma sündmusest avalikkust läbi meediakanalite (valla ajaleht, koduleheküljed, maakonnaleht, ajaleht Setomaa, Facebook jne).

Finantseerimine:

·         Rahastamist saanud allasutused saavad eraldatud toetuse kuludokumentide alusel vallavalitsusest hiljemalt kuu aja jooksul peale sündmuse toimumist.

·         Rahastamist saanud sündmuste korraldajad (v.a. allasutused) saavad eraldatud toetuse sihtfinantseerimislepingu alusel.

Taotluste rahastamise otsustab Värska Vallavalitsus volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepaneku põhjal. Rahastatud sündmuste põhjal koostab Värska Kultuurikeskus ühtse valla kultuuri- ja spordikalendri, mis avalikustatakse valla kodulehel (http://www.verska.ee/kalender/). Tutvumiseks ja teadmiseks on allpool kirjas 2017. aasta kokkuvõtlik tabel toimunud/veel toimuvatest üritustest.

Seotud failid:

Värska valla kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise kord 

Kultuuri- ja spordisündmused

Kultuuri- ja spordisündmuste rahastamise taotlusvorm