Uudised ja teated

« Tagasi

Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. mai kuni 15. juuni. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus (Lasteaia 2) ning Värska valla veebilehel (www.verska.ee).

Ettepanekud eelnõu kohta palutakse esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Värska Vallavalitsuse  kantseleisse (Pikk 12, 64001 Värska või vald@verska.ee). Värska Lasteaia arengukava avalik arutelu toimub 19. juunil Värska Kultuurikeskuses.