31.01.16

 

Uuest ehitusseadustikust

Uue ehitusseadustiku jõustumine 1. juulist 2015 on kaasa toonud mitmeid muudatusi. Kui vana ehitusseaduse kohaselt oli ehitamiseks vajalik kas ehitusluba, kirjalik nõusolek või kohaliku omavalitsuse teavitamine, siis uue seadustiku järgi on ehitamiseks vaja esitada ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

0-20 m2 ja kuni 5 m kõrge hoone või rajatise püstitamine, ümberehitamine, laiendamine, osa asendamine samaväärsega, lammutamine kui ka kasutustarbe muutmine ei nõua ehitusteatist, ehitusluba, kasutusteatist ega kasutusluba.

Ehitusteatis tuleb vallavalitsusele esitada 20-60 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m2 ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel kuni 33%.

Hoonete puhul ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 algab ehitustegevus vallavalitsuselt projekteerimistingimuste taotlusest, mille järel on võimalik koostada projekt ja taotleda ehitusluba. Ehitusloa kehtivusaeg on 5 aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, siis kehtib see 7 aastat.

Kasutusluba on vaja, siis kui ehitamiseks oli vajalik ehitusluba.

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid saab alla laadida siit https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Toimetaja: LAURI SAAR