Veemajandus

LISA 1 Saatse küla vee- ja kanalisatsiooni rajatiste skeem

LISA 1 Värska aleviku vee- ja kanalisatsiooni rajatiste skeem 1

LISA 1 Värska aleviku vee- ja kanalisatsiooni rajatiste skeem 2

LISA 2 Põhjavee kaitsuse kaart

LISA 3 Värska alevku veevõtu plokkskeem

LISA 4 Saatse küla veevõtu plokkskeem

LISA 5 Maksevõime prognoos

LISA 6 Analüüsid

LISA 7 Investeeringute kava

LISA 8 Reoveekogumisalad

 

 

Saatse veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine

2016 aasta novembris jõudsid lõpule Saatse küla veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimistööd.
Valmis sai uus biopuhasti, rajati ligi 900m pikkune uus kanalisatsioonitorustik ning uuendati ja ehitati juurde ligi 350 m veetorustikku.
Ehitusööd tellis OÜ Verska Calor ning ehitas OÜ Kagumerk.
Kogu projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 

Värska veejaama uue hoone ehitamine
koos kaasaegsete veepuhastusseadmete paigaldamisega

On läbi viidud hange  Värska aleviku uue veejaama rekonstrueerimiseks KIK-i toetusega. Tööde teostamise tähtaeg 2013 juuni. Töid teostab OÜ Miridon.

Värska alevikus kanalisatsiooni ja veevarustuse laiendamine ning järelpuhasti rekonstrueerimine
2012 suvel alustati KIK-i toetusel Kalda, P.Haavaoksa ja Allika tänavate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside ehitust ning reoveepuhasti rekonstrueerimist. Projekti lõpptähtaeg on 2013  aprillis. Töid teostab OÜ Verska Calor.

Värska alevikus 360 m veetrassi rekonstrueerimine
2012 sügisel rekonstrueeriti KIK-i toetusega amortiseerunud veetrass Värska alevikus alates Pikk tn 11 kuni Silla tn 5.
Töid teostas OÜ Verska Calor
Saatse asula veejaama tehniline ja ehituslik rekonstrueerimine
2011 aastal rekonstrueeriti KIK-i toetusega Saatse veejaama hoone ja vahetati välja kogu veepumpamise ja -puhastuse seadmed.
Töid teostas OÜ Miridon.