Vallavalitsuse koosseis

Nimi Amet Haridus Eriala
Raul Kudre vallavanem kõrgharidus maainsener
Martin Sulp vallasekretär kõrgharidus haldusjurist  
Leie Hääl finantsnõunik kõrgharidus
majandusteadused
 
Merike Tein sotsiaalnõunik
keskeriharidus
laboratoorne diagnostika
 
Erika Joonas maanõunik
kutsekeskharidus
maastikuehitus
 
Riin Tammiste lastekaitsespetsialist-sotsiaalpedagoog kõrgharidus humanitaar-ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
Lauri Saar majandusnõunik kõrgharidus maaehitus  
Ulvi Oper arendusnõunik kõrgharidus maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine  
Kaire Lepaste
vallasekretäri abi
keskeriharidus
aiandus, valla- ja linnasekretäri kutsetunnistus
 
Zinaida Pedastik
raamatupidaja
keskeriharidus
kaubandus