Sõprussuhted

« Tagasi

Sõprusvalla delegatsioon külastas Värskat

Värska valla sõprusomavalitsuse delegatsioon Haapajärvi linnast Põhja-Soomest, Oulu regioonist külastas 30. novembrist kuni 03. detsembrini Värskat. Haapajärvi linnal on olnud sõprusvalla suhted Värska vallaga alates 1996. aastast. Haapajärvi on aktiivne teenustepakkumise keskus rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste tööstusettevõtetega, mille olulisim ressurss on puit.

16 liikmelisse delegatsiooni, eesotsas Haapajärvi linnapea pr M.-L. Veteläineniga kuulusid volikogu esinaine, noorsootöö spetsialistid, õpetajad ja õpilased Martinmäki koolist. Külastuse eesmärgiks oli sõprussidemete tugevdamine ja koostöösuundade edasine arendamine ning uue koostöölepingu allakirjutamine 2005-2006 aastaks.
Külalised tutvusid vallavalitsuse ametnike ja töökorraldusega ning kitsaskohtadega, vaatasid valla ingliskeelset videofilmi, mis sai külalistelt väga positiivse hinnangu. Arutati ja analüüsiti uue koostöölepingu punkte. Samuti tutvustati edasisisi plaane investeeringut vajavate objektide ja uute projektide osas (lasteaed-raamatukogu hoone, munitsipaalkorterid ja perearstikeskus, avatud noortekeskus, veekeskus, uued matkarajad). Põhjalikult tutvuti nii Seto Talumuusemi kui Saatse muuseumiga, külastati ka Saatse kirikut, AS Värska Vesi mineraalveetehast, Koidula piiri - ja tollipunkti ning Piusa koopaid.
Õpilaste ja õpetajate delegatsioon viibis suurema osa külastuse ajast Värska Gümnaasiumis, tutvuti töökorraldusega, külastati käsitöö ja inglise keele tunde.   Külaskäigu programmi kuulus ka tutvumine muusikakooliga ning noorsootöötajatele HIV/AIDS preventsiooni teemalise rock kontserdi külastus Räpinas. Vaheldusrikka kontserdi külalistele andsid gümnaasiumi ja muusikakooli õpilased.
Neljapäeval, 02. detsembri õhtupoolikul toimus Tsäimajas külaskäigu pidulik lõpetamine. Esines leelokoor "Kuldatsäuk" ning Värska valla volikogu esimehe Ahti Kõivu ja Haapajärvi linna volikogu esinaise Eija Vilppola poolt allkirjastati uus sõprusvalla leping kaheks järgnevaks aastaks. Sõprusvalla lepingu punktid käsitlevad põhiliselt ametlike delegatsioonide ja koolide külaskäike, kultuuriürituste ja sündmuste vastastikust avaldamist sõprusomavalitsuste internetilehekülgedel, noorsootöötajate vahetust, näituste vahetamist, noortelaagrite korraldamist ja koostööprojektide arendamist, näiteks programmi Town Twinning raames.