Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013

Värska valla valimiskomisjoni esimees on Värska vallasekretär Martin Sulp

Värska valla valimiskomisjoni liikmed:
Leie Hääl
Eve Kapten

Värska valla valimiskomisjoni asendusliikmed:
Kaire Lepaste ja Meel Valk

Värska valla valimiskomisjoni kontaktid:
Pikk tn 12                       tel 7964 733; 5133 960
64001 Värska alevik      faks 7964 660
Põlvamaa                       e-post martin@verska.ee
Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
Valimiskomisjoni otsused
Kandidaatide nimekiri

Üldinfo Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt