Vabad töökohad

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaia liikumisõpetaja leidmiseks (0,25 ametikohta)

Kandidaadi avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume paberkandjal saata aadressile Lasteaia 2, Värska 64001, Põlvamaa või elektroonselt e-posti aadressile lasteaed@verska.ee 26. oktoobriks 2016. Tööle asumise aeg november 2016. Lisainfo telefonil 5140870.
 

Lasteaia liikumisõpetaja tööaja hulka kuuluvad põhitegevused on:

  • lasteaiarühmade õppe- ja kasvatustöös liikumistegevuste planeerimine, ettevalmistamine, dokumenteerimine, õppematerjali valik ja valmistamine;
  • koolieelikute basseinitundide läbiviimine;
  • rühma laste pidude ja ürituste, võimlemis- ja tantsukavade (seadete) loomine, ettevalmistamine ja läbiviimine, aga ka lasteaia ühiste ürituste, sh liikumis- ja spordiürituste organiseerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine.

Lasteaed on hea töötamise koht sõbralikule, kohusetundlikule, rõõmsameelsele, loovale, koostöövõimelisele ning paindlikule ja kannatlikule lapsi armastavale inimesele.

 

Värska Gümnaasium pakub konkursi korras tööd  sekretärile (0,5 ametikohta)

Töö kirjeldus:
dokumentatsiooni koostamine ja arhiveerimine,
töö andmebaaside ja seadusandlusega,
infoliikumise korraldamine, 
külaliste vastuvõtmisega seonduvate ülesannete täitmine. 
 
Nõudmised kandidaadile:
hea arvuti kasutamise oskus,
täpsus ja korrektsus,
ausus ja kohusetundlikkus.
 
Kandidaatidel saata avaldus, CV ja motivatsioonikiri 10. oktoobriks 2016 aadressil Pikk 13, Värska 64001 Põlvamaa või e-posti aadressil kool@verska.ee.
Lisainfo tel. 513 4782