Uudised ja teated

Värska valla fotokonkurss 2016 võitjad on selgunud!

Eelmise aasta fotokonkursi teemadeks olid „Kirriv Verska" ja „Värska iseloom". Fotokonkursile laekus kokku 33 fotot, kus täiskasvanute kategooriasse 20 ning noorte kategooriasse 13 fotot....

22.02 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 22.02.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Turba, Halli...

Üksi elava pensionäri toetus

2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab...

Kõige külastajasõbralikum muuseum Eestis on Seto Talumuuseum

EASi turismiarenduskeskuse eriauhinna „Kõige külastajasõbralikum muuseum 2016" pälvis seekord Seto Talumuuseum.   EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Seto...

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Värska Vallavalitsuse 04.01.2017 korraldusega nr 5 lõpetati Õrsava elamute detailplaneering 2 menetlus ja tunnistati kehtetuks Värska Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldus nr 224, millega...

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluste menetlemise tasu kompenseerimine 2017. aastal

Vastavalt Riigihalduse ministri 16.01.2017. a käskkirjaga kinnitatud Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise 2017. a toetusskeemile on õigus VF viisa lõivu...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a.   Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine  Meede 2 - Ettevõtluse arendamine  ...

Alustab Kagu-Eesti kogemusklubi

Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tule ja osale Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate Kogemusklubis. ...

26.01.2017 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 26.01.2017 kell 15:00 Värska vallamaja III korrusel Kirävüü ruumides alljärgneva päevakorra projektiga   1. Värska Vallavalitsuse infominutid-...

KOHALIK RAHVAS SAAB AVALDADA ARVAMUST SETOMAA TULEVIKU KOHTA

Ajaloolise Setomaa elanikud saavad küsitlusel avaldada arvamust, kas nad toetavad või ei toeta Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks. ...

2016.aastal registreeriti Värska vallas 14 lapse sünd

Eelmisel aastal registreeriti Värska vallas 14 lapse sünd ning 21 inimese surm. Vallaelanikuks registreeris  63 isikut ning vallast lahkus 61 isikut. Rahvastikuregitri andmetel elab...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Värska valla teenetemedali, aukirja ja tänukirja andmiseks

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. veebruar. Kirjalikud ettepanekud saata e-posti teel vald@verska.ee või paberil valla kantseleisse. Teenetemedalid, aukirjad ja tänukirjad...

Värska vallaelanikuks registreerimise kampaania võitjad on loositud

Värska Vallavalitsus viis 2016. aasta detsembrikuu jooksul läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania, kus kõikide  vallaelanike vahel loositi välja kaks 500 eurost Bauhof Group AS...

Uued toetused ja hüvitised sotsiaalvaldkonnas 2017. aastal

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100...

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid on Jane Vabarna ja Annela Laaneots

Värska Vallavalitsus annab sel aastal kahekümne esimest korda välja Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat. Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. ...

ATH ja autismispektri häire tugigrupid Põlvas

Kui Sinu lapsel esineb sageli väljakutset pakkuvat käitumist, siis on järgnev jutt just Sinule. Selleks, et tugirühma kohtumistele minna, ei pea Sinu lapsel olema diagnoosi. Diagnoos pannakse...

22.12.2016 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 22.12.2016 kell 15:00 Värska vallamaja III korrusel Kirävüü ruumides alljärgneva päevakorra projektiga   1. Värska Vallavalitsuse infominutid-...

Põlvamaa tähtsündmuste hulka lisati Intsikurmu Festival ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu algatusel on Põlvamaal ametlikult määratletud Põlvamaa tähtsündmused, mille korraldajatega koostöös tegeletakse nii nende sündmuste kui maakonna turundamisega...

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2016. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017. Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 149, 03.10.2016 Noored...

Värska vallas toimub vallaelanikuks registreerimise kampaania

Värska Vallavalitsus viib läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania, kus kõikide  vallaelanike vahel loositakse välja kaks 500 eurost Bauhof Group AS ehituspoe kinkekaarti ning 10...

Põlva maakonna tunnuslogo „Rohelisem elu“ läbis uuenduskuuri

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kinnitas Põlvamaa tunnuslause ja –logo „Põlvamaa – Rohelisem elu" kasutamise hea tava koos selle juurde kuuluva stiiliraamatuga. Varasemalt on Põlvamaa tunnuslause...

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24. novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus" osalevad võistkonnad „müüsid" ideid oma tulevastele...

Müüki on jõudnud Põlvamaa kultuurikalender 2017

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ilmub taas Põlvamaa kultuurikalender 2017, mis koondab kuude lõikes olulisemad Põlvamaal toimuvad kultuurisündmused. Kalender on müügil Põlva...

24.11.2016 kell 15.00 toimub Värska Kultuurikeskuses Värska Vallavolikogu istung

Päevakorra projekt: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid – Raul Kudre 2. Värska valla 2016. aasta I lisaeelarve- Ülo Kõivo, Leie Hääl 3. Hangete korraldamise kord- Ulvi Oper ...

Rahvaküsitluse tulemused

13.-14. novembril toimus rahvaküsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise kohta.  Küsitlus ...

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev taotlejatele

16. novembril 2016 kell 11-13 toimub Värska kultuurikeskuses toetusskeemi Noored setomaale infopäev taotlejatele.   INFOPÄEVA KAVA   11.00 – 11.10...

Ideekonkursi Välgatus raames alustavad Põlvamaa noortega tööd 12 mentorit

Välgatuse konkursil osalevad mentorid on Põlvamaa aktiivsed inimesed, kes tahavad panustada noorte arengusse. Nende hulgas on nii ettevõtjaid, asutuste juhte kui omaalgatuslike ideede...

Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele

Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2017. aastaks algab neljapäeval, 1. detsembril kell 9:00 . Taotlusi võetakse vastu kõigis (nt Jõhvi, Rakvere, Jõgeva, Tartu, Räpina, Võru, Valga jne)...

Põlvamaa ettevõtlikud koolid käisid õppereisil Ida-Virumaal

1.–2. novembril 2016 viibisid Põlvamaa ettevõtlike koolide õpetajad koolitusreisil Ida-Virumaal, kuna just seal alustati esimesena ettevõtliku kooli haridusprogrammi juurutamist Eestis, mis...