Uudised ja teated

Värska Vallavalitsus võtab vastu taotlusi miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 5 Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord. Toetuse objektiks on...

Alanud on registreerumine Suviste Käsitöö- ja Maaladale ning Suviste Kirbuturule!

Pühapäeval, 28. mail kutsume kõiki käsitöö-, maa- ja mahekauba müüjaid ning taimekasvatajaid Värska valla traditsioonilisele Suviste Käsitöö- ja Maaladale . Laat toimub Värska Gümnaasiumi...

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”

Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised infopäevad on...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates...

Algab kolmeaastane turismiarendusprojekt, mis ühendab Eesti ja Läti UNESCO vaimse kultuuripärandi piirkonnad

Märtsis algab Eesti-Läti programmi rahastuse toel projekt „ Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism". Projekti raames arendavad neli...

Värska sadama detailplaneeringu avalik väljapanek

16.03-29.03 2017 toimub Värska sadama detailplaneeringu avalik väljapanek.  Planeeritava ala asub Värska vallas, Värska alevikus, selle suurus 15000 m 2 . Planeeringu eesmärgiks on rajada...

39. Peipsi talimängud võitis Värska vald

25. veebruaril toimusid Värskas Peipsi järve äärsete valdade sportlikud talimängud. Veenva ülekaaluga saavutas koduväljakul üldvõidu Värska vald. Kokku osales Peipsi mängudel viis valda –...

Seminar „Kool – kogukonna süda“

Teisipäeval,  28. veebruari õhtul algusega kell 18:00  toimub Veriora vallas Viluste kooli saalis arutelu – seminaril, mille teemaks  on hea hariduse võimalikkus ning kooli...

Värska valla fotokonkurss 2016 võitjad on selgunud!

Eelmise aasta fotokonkursi teemadeks olid „Kirriv Verska" ja „Värska iseloom". Fotokonkursile laekus kokku 33 fotot, kus täiskasvanute kategooriasse 20 ning noorte kategooriasse 13 fotot....

22.02 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 22.02.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Turba, Halli...

Üksi elava pensionäri toetus

2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab...

Kõige külastajasõbralikum muuseum Eestis on Seto Talumuuseum

EASi turismiarenduskeskuse eriauhinna „Kõige külastajasõbralikum muuseum 2016" pälvis seekord Seto Talumuuseum.   EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Seto...

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Värska Vallavalitsuse 04.01.2017 korraldusega nr 5 lõpetati Õrsava elamute detailplaneering 2 menetlus ja tunnistati kehtetuks Värska Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldus nr 224, millega...

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluste menetlemise tasu kompenseerimine 2017. aastal

Vastavalt Riigihalduse ministri 16.01.2017. a käskkirjaga kinnitatud Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise 2017. a toetusskeemile on õigus VF viisa lõivu...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a.   Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine  Meede 2 - Ettevõtluse arendamine  ...

Alustab Kagu-Eesti kogemusklubi

Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tule ja osale Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate Kogemusklubis. ...

26.01.2017 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 26.01.2017 kell 15:00 Värska vallamaja III korrusel Kirävüü ruumides alljärgneva päevakorra projektiga   1. Värska Vallavalitsuse infominutid-...

KOHALIK RAHVAS SAAB AVALDADA ARVAMUST SETOMAA TULEVIKU KOHTA

Ajaloolise Setomaa elanikud saavad küsitlusel avaldada arvamust, kas nad toetavad või ei toeta Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks. ...

2016.aastal registreeriti Värska vallas 14 lapse sünd

Eelmisel aastal registreeriti Värska vallas 14 lapse sünd ning 21 inimese surm. Vallaelanikuks registreeris  63 isikut ning vallast lahkus 61 isikut. Rahvastikuregitri andmetel elab...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Värska valla teenetemedali, aukirja ja tänukirja andmiseks

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. veebruar. Kirjalikud ettepanekud saata e-posti teel vald@verska.ee või paberil valla kantseleisse. Teenetemedalid, aukirjad ja tänukirjad...

Värska vallaelanikuks registreerimise kampaania võitjad on loositud

Värska Vallavalitsus viis 2016. aasta detsembrikuu jooksul läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania, kus kõikide  vallaelanike vahel loositi välja kaks 500 eurost Bauhof Group AS...

Uued toetused ja hüvitised sotsiaalvaldkonnas 2017. aastal

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100...

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid on Jane Vabarna ja Annela Laaneots

Värska Vallavalitsus annab sel aastal kahekümne esimest korda välja Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat. Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. ...

ATH ja autismispektri häire tugigrupid Põlvas

Kui Sinu lapsel esineb sageli väljakutset pakkuvat käitumist, siis on järgnev jutt just Sinule. Selleks, et tugirühma kohtumistele minna, ei pea Sinu lapsel olema diagnoosi. Diagnoos pannakse...

22.12.2016 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 22.12.2016 kell 15:00 Värska vallamaja III korrusel Kirävüü ruumides alljärgneva päevakorra projektiga   1. Värska Vallavalitsuse infominutid-...

Põlvamaa tähtsündmuste hulka lisati Intsikurmu Festival ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu algatusel on Põlvamaal ametlikult määratletud Põlvamaa tähtsündmused, mille korraldajatega koostöös tegeletakse nii nende sündmuste kui maakonna turundamisega...

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2016. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017. Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 149, 03.10.2016 Noored...

Värska vallas toimub vallaelanikuks registreerimise kampaania

Värska Vallavalitsus viib läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania, kus kõikide  vallaelanike vahel loositakse välja kaks 500 eurost Bauhof Group AS ehituspoe kinkekaarti ning 10...

Põlva maakonna tunnuslogo „Rohelisem elu“ läbis uuenduskuuri

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kinnitas Põlvamaa tunnuslause ja –logo „Põlvamaa – Rohelisem elu" kasutamise hea tava koos selle juurde kuuluva stiiliraamatuga. Varasemalt on Põlvamaa tunnuslause...

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24. novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus" osalevad võistkonnad „müüsid" ideid oma tulevastele...