Uudised ja teated

Värska on käesoleva aasta kirjandusfestivali Prima Vista partnerasula

8. – 13. mail toimub XIV korda  Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. Selleaastase festivali juhtmõte on Seitsme maa ja mere taga ning patrooniks on Võrumaal elav kirjanik...

TEEME ÄRA 2017!

29. aprillil kell 9.30 - 14.30 toimuvad Värska laululava ümbruse heakorrastamise talgud, mis on eeltööd Seto Folgiks valmistumisel. Talgutöödena plaanime koristada kuivanud puid, võsa ja muud...

Eesti Töötukassa pakub oma büroodes üle Eesti kõigile soovijatele võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele

„Tuhande miili pikkune tee algab ühestainsast sammust." ...

Tulekul lapsevanemate koolitusõhtu

Kui soovid oma teismelist paremini mõista või tekitab sinus ebamugavust lapsega seksuaalsusest rääkimine, siis on eesolev koolitusõhtu just Sinule. 24.04 toimub koolitusõhtu, mille teemadeks...

Broneeri kuupäevad - Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!

Aprillist augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Moisekatsi Elohelü, Seto Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa sibula-...

Ohtlike jäätmete kogumisring

Esmaspäeval, 10. aprillil toimub Värska valla territooriumil ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi ajakava: 09.00–09.15   Lobotka küla 09.20–09.35   Treski...

13.03.17-13.04.17 on avatud lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogrammi!

13.03.17-13.04.17 o n avatud lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogrammi! Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel 2003-2005 rahastatud...

Loeng pensionäridele

Neljapäeval, 13.aprillil kell 12.00 toimub Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis loeng pensionäridele teemal „Kuidas toime tulla agressiivse müügitehnikaga ja mitte langeda kelmuste...

Südame magus elu

Aprill on südamekuu. Juba 24. aastat on Eestis väga paljud inimesed just aprillis, algselt südamenädala ja eelmisest aastast südamekuu raames, pannud aluse oma südame magusamale elule. Nende...

31. MÄRTSIST KÄIVITUS HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2017. AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Värska valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega allkirjastatult...

Piiriveere Liideri 2017. a I vooru laekus pea viiskümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks vooruks...

30.03 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 30.03.2017 kell 15:00 Värska Kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Mitteeluruumi...

Värska Vallavalitsus võtab vastu taotlusi miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 5 Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord. Toetuse objektiks on...

Alanud on registreerumine Suviste Käsitöö- ja Maaladale ning Suviste Kirbuturule!

Pühapäeval, 28. mail kutsume kõiki käsitöö-, maa- ja mahekauba müüjaid ning taimekasvatajaid Värska valla traditsioonilisele Suviste Käsitöö- ja Maaladale . Laat toimub Värska Gümnaasiumi...

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”

Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised infopäevad on...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates...

Algab kolmeaastane turismiarendusprojekt, mis ühendab Eesti ja Läti UNESCO vaimse kultuuripärandi piirkonnad

Märtsis algab Eesti-Läti programmi rahastuse toel projekt „ Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism". Projekti raames arendavad neli...

Värska sadama detailplaneeringu avalik väljapanek

16.03-29.03 2017 toimub Värska sadama detailplaneeringu avalik väljapanek.  Planeeritava ala asub Värska vallas, Värska alevikus, selle suurus 15000 m 2 . Planeeringu eesmärgiks on rajada...

39. Peipsi talimängud võitis Värska vald

25. veebruaril toimusid Värskas Peipsi järve äärsete valdade sportlikud talimängud. Veenva ülekaaluga saavutas koduväljakul üldvõidu Värska vald. Kokku osales Peipsi mängudel viis valda –...

Seminar „Kool – kogukonna süda“

Teisipäeval,  28. veebruari õhtul algusega kell 18:00  toimub Veriora vallas Viluste kooli saalis arutelu – seminaril, mille teemaks  on hea hariduse võimalikkus ning kooli...

Värska valla fotokonkurss 2016 võitjad on selgunud!

Eelmise aasta fotokonkursi teemadeks olid „Kirriv Verska" ja „Värska iseloom". Fotokonkursile laekus kokku 33 fotot, kus täiskasvanute kategooriasse 20 ning noorte kategooriasse 13 fotot....

22.02 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 22.02.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Turba, Halli...

Üksi elava pensionäri toetus

2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab...

Kõige külastajasõbralikum muuseum Eestis on Seto Talumuuseum

EASi turismiarenduskeskuse eriauhinna „Kõige külastajasõbralikum muuseum 2016" pälvis seekord Seto Talumuuseum.   EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Seto...

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Värska Vallavalitsuse 04.01.2017 korraldusega nr 5 lõpetati Õrsava elamute detailplaneering 2 menetlus ja tunnistati kehtetuks Värska Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldus nr 224, millega...

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluste menetlemise tasu kompenseerimine 2017. aastal

Vastavalt Riigihalduse ministri 16.01.2017. a käskkirjaga kinnitatud Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise 2017. a toetusskeemile on õigus VF viisa lõivu...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a.   Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine  Meede 2 - Ettevõtluse arendamine  ...

Alustab Kagu-Eesti kogemusklubi

Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tule ja osale Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate Kogemusklubis. ...