Uudised ja teated

Värska sadama detailplaneeringu kehtestamine

Värska Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 169 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Värska sadama detailplaneering. Planeeringuga kavandati väikesadama ja promenaadi rajamine....

Setomaa rahvas tei otsusõ Võro maakunna puult

Rahandusministeeriumi pressiteedüs 14.07.2017 Sjoo nädali tettü perräküsümise tulõmuisi perrä taht inämbüs Setomaa inemiisi, õt vahtsõnõ Setomaa vald jäänu Võro maakunda. Uma arvamisõ...

Rahvaküsitluse elektrooniline hääletamine

12. juulil 2017 toimub elektrooniline rahvaküsitlus Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Elektrooniliselt saab küsitlusele...

Rahvaküsitluse läbiviimine Setomaa omavalitsustes

12.-13.juulil 2017 toimub rahvaküsitlus Mikitamäe ja Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Küsitluslehele on kantud küsimus:...

Setomaa rahvas saab avaldada arvamust valla maakondliku kuuluvuse kohta

Valitsus on haldusreformi osas ära teinud pea kõik otsused ning ainsa küsimusena on lahtiseks jäänud loodava Setomaa valla maakondlik kuuluvus. Valitsus otsustas tänasel istungil, et valla...

Kuidas väikelastega ohtudest rääkida ja ära hoida traagilisi veeõnnetusi

1–3-aastaste laste arenguülesanne on oma keha ja teda ümbritseva maailma tundmaõppimine. Tohutu uudishimu, vajadus kõike ise järele katsuda, maitsta, loopida, ronida jne paneb neid sageli...

Põlvamaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Põlvamaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret...

Lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 projektidele

Avatud 1.juulist - 1.augustini 2017. Rahastatakse sündmusi, mis toimuvad pärast 10.augustit kuni 2017. aasta lõpuni.   Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusnõuniku ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

  Tööülesanded: valla arendustegevuse koordineerimine, arengukavade koostamise korraldamine, haridus-, spordi- ja kultuurielu koordineerimine, projektitaotluste...

XII Seto Kongressi mõttetalgud 26.06.2017 kell 11.00

2017 aasta on oluline ja ajalooline aasta mitmes mõttes: Rahvas andis oma selge sõnumi, et Seto asja tuleb edasi ajada. Haldusreformi tulemusena tekkivad uued omavalitsused ...

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaia muusikaõpetaja leidmiseks

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaia muusikaõpetaja leidmiseks (0,25 ametikohta). Kandidaadi avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume paberkandjal saata...

Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. mai kuni 15. juuni. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus...

Värska valla 25 aastapäeva raames toimuvad erinevad üritused terve nädala vältel. Kõik on oodatud osa võtma!

Pühapäeval, 4. juunil möödub 25 aastat Värska valla sünnist. Ühteagu väärikas juubel, samas viimane aastapäev. Seda enam põhjust vääriliselt tähistada. Mida Värska valla sünnipäevanädalal...

Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2017. a tegevuskava koostamiseks on avatud 01.-19.06.2017

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja Setomaa Valdade Liit (SVL) annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi (edaspidi programm) 2017. a taotlusvoor on avatud...

Kodutoetuse taotlusvooru avamine

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

25.mail toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 25.05.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Värska...

Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist...

Värska Vallavalitsus võtab vastu taotlusi huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 6 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Eesmärk on toetada valla eelarvest Värska vallas elavate...

Laatadel kauplemine ja isevalmistatud alkoholi müük

MIDA SILMAS PIDADA, KUI LÄHED LAADALE TOIDUGA KAUPLEMA ...

2017. aasta Põlvamaa suvine kultuuri- ja spordikalender on ilmunud!

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil...

Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek

11.05-09.06. 2017 toimub Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek.  Planeeritava ala asub Värska vallas, Värska alevikus, selle suurus 3,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on...

Värska Vallavolikogu istung toimub 27.04.2017

Värska Vallavolikogu istung toimub 27.04.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Värska...

Värska Gümnaasiumi abituriendid on rahul oma gümnaasiumi valikuga

19. aprillil   toimus   Värskas traditsiooniline vallavanema vastuvõtt Värska Gümnaasiumi 12. klassile. Eksamiperioodieelsel kohtumisel rääkisid kooli 60. lennu noored...

Värska on käesoleva aasta kirjandusfestivali Prima Vista partnerasula

8. – 13. mail toimub XIV korda  Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. Selleaastase festivali juhtmõte on Seitsme maa ja mere taga ning patrooniks on Võrumaal elav kirjanik...

TEEME ÄRA 2017!

29. aprillil kell 9.30 - 14.30 toimuvad Värska laululava ümbruse heakorrastamise talgud, mis on eeltööd Seto Folgiks valmistumisel. Talgutöödena plaanime koristada kuivanud puid, võsa ja muud...

Eesti Töötukassa pakub oma büroodes üle Eesti kõigile soovijatele võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele

„Tuhande miili pikkune tee algab ühestainsast sammust." ...

Tulekul lapsevanemate koolitusõhtu

Kui soovid oma teismelist paremini mõista või tekitab sinus ebamugavust lapsega seksuaalsusest rääkimine, siis on eesolev koolitusõhtu just Sinule. 24.04 toimub koolitusõhtu, mille teemadeks...