Uudised ja teated

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev 17.10.2017

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev taotlejatele toimub 17. oktoobril 2017 algusega kell 15 Värska kultuurikeskuses. Infopäeval tutvustatakse toetusskeemi eesmärke, toetatavaid tegevusi,...

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017. Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 92, 09.08.2017 Noored...

Õrsava elamute detailplaneering 2 kehtestamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 28 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Õrsava elamute detailplaneering 2. Planeering koostati ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kehtiva...

Taotluste esitamine 2018. aasta kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimiseks

Värska valla allasutustel, külavanematel ja teistel huvitatud isikutel on taas võimalus esitada taotlusi 2018. aasta kultuuri ja/või spordisündmuste läbiviimiseks. Taotlus esitada hiljemalt...

Programm „Kainem ja tervem Eesti“

„Kainem ja tervem Eesti" on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine. Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi...

Kandidaadid said numbrid

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris täna 8.09.2017  oktoobris 2017 toimuvateks Setomaa valla volikogu valimisteks alljärgnevad kandidaadid: Eesti Keskerakond nr 101 RAUL...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 29. september - 13. oktoober 2017. a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 2 - Ettevõtluse arendamine Meede 3 -...

Värska Gümnaasiumist saab Kiusamisvaba (KiVa) Kool!

Käesoleva aasta sügisest hakkab Värska Gümnaasium esimesena Põlvamaal rakendama programmi Kiusamisvaba Kool (KiVa). Statistika näitab, et keskmiselt iga viies õpilane on olnud kiusamise...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tugiisiku töökohale

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tugiisiku töökohale (0,5 töökohta, töövõtuleping, tähtajaga kuni 31.12.2017)  Tööülesanded:  Tugiisik toetab last koolipäeva...

19. augustil toimusid Alatskivil 44. Peipsi suvemängud

Osales 6 valda. Esimese koha ja rändauhinna viis 310 punktiga koju Värska vald. Järgnesid: 2. koht Alatskivi vald 296 punkti 3. koht Räpina vald 269,5 punkti 4. koht Vara vald 251 punkti...

Setomaal esimene valimisliit registreeritud

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris täna s.o 18.08.2017 Setomaa valla 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Raul Kudre ja Imre Liivago moodustatud Valimisliit Ühine...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi avahooldustöötaja 0,25 ametikohale

Nõudmised kandidaadile: B-kategooria juhilubade olemasolu, soov abivajajaid aidata, pingetaluvus, hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, kohusetunne, ausus, korrektsus, koostöövõime. ...

Värska valla arengukava 2017-2024 avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska valla arengukava 2017-2024 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9. august kuni 30. august. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus...

Üle tuhande kalastaja registreeris piiriveekogule mineku veebirakendusega

Kui varem tuli sõidukiga piiriveekogule minekust lähimas kordonis teada anda, siis nüüd registreeritakse aina enam piiriveekogule minek veebirakendusega. Sel navigatsioonihooajal on Lõuna...

Seto Kuningriik kutsub külla

Laupäeval, 5.augustil toimub Luhamaal XXIV Seto Kuningriik. Esmakordselt on kuningriigis meistrite laavka, ehk aastate jooksul parimateks kuninga meistriteks valitute kaupa pakkuv pood. Samuti...

Värska sadama detailplaneeringu kehtestamine

Värska Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 169 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Värska sadama detailplaneering. Planeeringuga kavandati väikesadama ja promenaadi rajamine....

Setomaa rahvas tei otsusõ Võro maakunna puult

Rahandusministeeriumi pressiteedüs 14.07.2017 Sjoo nädali tettü perräküsümise tulõmuisi perrä taht inämbüs Setomaa inemiisi, õt vahtsõnõ Setomaa vald jäänu Võro maakunda. Uma arvamisõ...

Rahvaküsitluse elektrooniline hääletamine

12. juulil 2017 toimub elektrooniline rahvaküsitlus Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Elektrooniliselt saab küsitlusele...

Rahvaküsitluse läbiviimine Setomaa omavalitsustes

12.-13.juulil 2017 toimub rahvaküsitlus Mikitamäe ja Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Küsitluslehele on kantud küsimus:...

Setomaa rahvas saab avaldada arvamust valla maakondliku kuuluvuse kohta

Valitsus on haldusreformi osas ära teinud pea kõik otsused ning ainsa küsimusena on lahtiseks jäänud loodava Setomaa valla maakondlik kuuluvus. Valitsus otsustas tänasel istungil, et valla...

Kuidas väikelastega ohtudest rääkida ja ära hoida traagilisi veeõnnetusi

1–3-aastaste laste arenguülesanne on oma keha ja teda ümbritseva maailma tundmaõppimine. Tohutu uudishimu, vajadus kõike ise järele katsuda, maitsta, loopida, ronida jne paneb neid sageli...

Põlvamaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Põlvamaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret...

Lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 projektidele

Avatud 1.juulist - 1.augustini 2017. Rahastatakse sündmusi, mis toimuvad pärast 10.augustit kuni 2017. aasta lõpuni.   Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusnõuniku ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

  Tööülesanded: valla arendustegevuse koordineerimine, arengukavade koostamise korraldamine, haridus-, spordi- ja kultuurielu koordineerimine, projektitaotluste...

XII Seto Kongressi mõttetalgud 26.06.2017 kell 11.00

2017 aasta on oluline ja ajalooline aasta mitmes mõttes: Rahvas andis oma selge sõnumi, et Seto asja tuleb edasi ajada. Haldusreformi tulemusena tekkivad uued omavalitsused ...

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaia muusikaõpetaja leidmiseks

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaia muusikaõpetaja leidmiseks (0,25 ametikohta). Kandidaadi avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume paberkandjal saata...

Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. mai kuni 15. juuni. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus...

Värska valla 25 aastapäeva raames toimuvad erinevad üritused terve nädala vältel. Kõik on oodatud osa võtma!

Pühapäeval, 4. juunil möödub 25 aastat Värska valla sünnist. Ühteagu väärikas juubel, samas viimane aastapäev. Seda enam põhjust vääriliselt tähistada. Mida Värska valla sünnipäevanädalal...