Sünni registreerimine

19.10.15

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (kohalik omavalitsus või maavalitsus). Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.

Sünniregistreerimine ja sünnitõend

Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse

  • emana - lapse sünnitanud naine
  • isana - mees, kes
    • on lapse emaga abielus
    • on isaduse omaks võtnud või kelle isaduse on tuvastanud kohus.

Sünni registreerimisel väljastatakse vanematele soovi korral  sünnitõend. Sünni registreerimine ja sünnitõendi esmakordne väljastamine on riigilõivuvaba.

Välisriigis registreeritud sünni andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse eesti, vene või inglise keelde tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid maavalitsusele või Eesti konsulaarasutusele välisriigis. 

Alaealine vanem ei saa ise lapse sünni registreerimise avaldust esitada. Tema asemel esitab sünni registreerimise avalduse sündinud lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus. Kui alaealine vanem on abielus lapse täisealise vanemaga, esitab sünni registreerimise avalduse täisealine vanem. Kui alaealine vanem võtab isaduse omaks, annab nõusoleku isaduse omaksvõtuks või lapse nime osas, lisatakse tema vanemate nõusolek. Kui kohus on alaealise vanema teovõimet laiendanud, siis on tal õigus esitada lapse sünni registreerimise avaldus ise.

Sünnitoetus

Sünnitoetust (320 eurot)  makstakse lapse emale või isale, kui ema on pereregistri alusel Värska valla elanik. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta. Sünnitoetus kantakse lapsevanema poolt esitatud arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast peale taotluse esitamist.

Toimetaja: EINAR RAUDKEPP