20.05.15
Toimetaja: EINAR RAUDKEPP

TALIHOOLDETÖÖDE TEGIJAD VÄRSKA VALLA TEEDEL 2015-2018

Värska Vallavalitsuse korraldusega 24. november 2015 nr 312 on otsustatud lumetõrje teostamiseks Värska valla kohalikel teedel 2015-2018 talihooaegadeks sõlmida lepingud piirkondade kaupa järgmiste ettevõtetega:

Piirkond 1 (Värska alevik) - Verska Calor OÜ, tel. 5295341, e-post: toivo@verska.ee, kontaktisik: Toivo Kruusamäe.

Piirkond 2 (Määsovitsa, Väike-Rõsna, Popovitsa) - Kuuse Aare Talu, tel. 5205506, e-post: aare1954@hot.ee, kontaktisik: Aare Kuus.

Piirkond 3 (Velna, Podmotsa) - Müüri Talu OÜ, tel. 56225753, e-post: myyri.talu@gmail.com, kontaktisik: Kristo Luik.

Piirkond 4 (Treski, Tonja) - Müüri Talu OÜ, tel. 56225753, e-post: myyri.talu@gmail.com, kontaktisik: Kristo Luik.

Piirkond 5 (Sesniki, Saatse) - Müüri Talu OÜ, tel. 56225753, e-post: myyri.talu@gmail.com, kontaktisik: Kristo Luik.

Piirkond 6 (Nedsaja, Kolodavitsa) - Fortis Ager OÜ, tel. 5272307, e-post: info@fortisager.ee, kontaktisik: Jaanus Hakk.

Piirkond 7 (Korela, Rääptsova) - Müüri Talu OÜ, tel. 56225753, e-post: myyri.talu@gmail.com, kontaktisik: Kristo Luik.

Lumetõrje paremaks teostamiseks ja hilisemate probleemide vältimiseks palume tähistada lume alla jäävad objektid (põõsad, lillepeenrad, piiripostid).

Lisainformatsiooni lumetõrje teostamise vajaduse kohta esitada majandusnõunikule Lauri Saar (tel. 5204526, e-post: lauri@verska.ee)