Hanked

Värska Vallavalitsus kuulutab välja Läbirääkimistega lihthanke „Vallale pikaajalise laenu tingimuste küsimine“

Lihthanke eesmärk on laenu küsimine Värska valla 2016 aasta investeeringute finantseerimiseks 175 000 (ükssada seitsekümmend viis tuhat) eurot.

Pakkumused esitada e-posti aadressile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska vallale laenu tingimuste küsimine"  hiljemalt 09.12.2016 kella 10.00-ks.

Hankedokumedid


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska sadama projekteerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 179377. Pakkumuse esitamise tähtaeg 31.10.2016 kell 10.00.

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Kultuurikeskuse saalide eraldamine helikindlate voldikseintega"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 178948. Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.10.2016 kell 10.00.

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Küttepuude müüja leidmine aastateks 2017-2018“

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Küttepuude müüja leidmine aastateks 2017-2018".

Hankedokument

Pakkumus esitada hiljemalt 3.oktoobriks 2016,  kell 10.30 elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-posti aadressil vald@verska.ee või kirjalikus vormis, suletud ümbrikus varustatud pealkirjaga „Küttepuude müüja leidmine aastateks 2017-2018" ja pakkuja andmetega (nimi, postiaadress) aadressil Pikk 12, 64001, Värska alevik, Värska  vald.


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Muusikakooli osaline renoveerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 178044. Pakkumuse esitamise tähtaeg 29.09.2016 kell 10.00.

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise kursus 2016/2017 õppeaastal“

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise kursus 2016/2017 õppeaastal".

Hankedokument

Pakkumused esitada e-mailile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise kursus 2016/2017 õppeaastal" hiljemalt 18.08.2016 kella 10.00-ks.

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Seto Kuningriigipäeva lava- ja helitehnika rent"

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Seto Kuningriigipäeva lava- ja helitehnika rent".

Hankedokument

Pakkumus esitada e-mailile vald@verska.ee pealkirjaga „Seto Kuningriigipäeva lava- ja helitehnika rent" hiljemalt  22.07.2016 kella 9.00-ks.


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska vallateede remonditööd 2016''

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 176371. Pakkumuse esitamise tähtaeg 22.07.2016 kell 10.00.

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Lasteaia köögiseadmete hankimine koos paigalduse ja kohale toimetamisega"

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Lasteaia köögiseadmete hankimine koos paigalduse ja kohale toimetamisega".

Hankedokument

Pakkumus esitada e-mailile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska Lasteaia köögiseadmete hankimine koos paigalduse ja kohale toimetamisega" hiljemalt  14.07.2016 kella 9.00-ks.

 

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Pikk tn 12 haljastusprojekti I etapi ehitustööd"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 176225. Pakkumuse esitamise tähtaeg 14.07.2016 kell 9.00.

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Õrsava silla ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 174924. Pakkumuse esitamise tähtaeg 02.06.2016 kell 10.00.

Värska Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Värska valla omandis olevate varade müümiseks

Värska Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Värska valla omandis olevate varade müümiseks:

1.1. Heina, Säpina küla, Värska vald, Põlva maakond asuv kinnistu koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Nimetatud kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Põlva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 3945150, mille katastritunnus on 93401:001:0324 ja pindala 1,6743 ha. Alghind kaks tuhat viissada (2 500) eurot;

1.2. Savi, Koidula küla, Värska vald, Põlva maakond asuv kinnistu koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Nimetatud kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Põlva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 4026350, mille katastritunnus on 93401:001:0323 ja pindala 312 m². Alghind kaks tuhat (2 000) eurot;

1.3. Lepa, Nedsaja küla, Värska vald, Põlva maakond asuv kinnistu koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Nimetatud kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Põlva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 4025850, mille katastritunnus on 93401:001:0315 ja pindala 2453 m². Alghind üks tuhat (1 000) eurot;

1.4. Pliini, Perdaku küla, Värska vald, Põlva maakond asuv kinnistu koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Nimetatud kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Põlva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 2523338, mille katastritunnus on 93401:008:0862 ja pindala 2406 m². Alghind üks tuhat kakssada(1 200) eurot.

Pakkumised esitada Värska Vallavalitsusele 02.05.2016 kella 10.00-ks aadressil Värska Vallavalitsus, Värska vald, Pikk 12, Põlva maakond, 64001. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Hinnapakkumine", lisades vallavara aadress.

Ümbrikud avatakse 02.05.2016 kell 10.30 vallavanema kabinetis.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska laululava ehitusprojekti koostamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 174384. Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.05.2016 kell 10.00.  

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Kujundusprojekti „Seto leelotuba Saatse Seto Muuseumis“ koostamine ja teostamine“"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 170522. Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.03.2016 kell 10.00.  

Värska Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks

Värska Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks kinnisasjale,  kinnistu  nr 3881650, katastritunnusega 93401:001:0194 asukohaga Kohviku, Koidula küla, Värska vald, Põlva maakond.

Pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Värska Vallavalitsusse 07.03.2016 hiljemalt kella 10:00-ks aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Värska vald, Põlvamaa 64001. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus. Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed ja „Kohviku hoonestusõigus".

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 07.03.2016 kell 11:00 Värska Vallavalitsuse vallavanema kabinetis. Pakkumiste avamine on avalik.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska sadama ja promenaadi detailplaneeringu koostamine“

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska sadama ja promenaadi detailplaneeringu koostamine".

Hankedokument

Pakkumus esitada e-mailile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska laululava ehitusprojekti koostamine" hiljemalt 26.02.2016 kella 10.00-ks.


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska laululava ehitusprojekti koostamine“

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska laululava ehitusprojekti koostamine".

Hankedokument

Pakkumus esitada e-mailile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska laululava ehitusprojekti koostamine" hiljemalt 21.03.2016 kella 10.00-ks.

 

 


Värska Vallavalitsus kuulutab välja läbirääkimistega lihthanke „Vallale pikaajalise laenu tingimuste küsimine“

Lihthanke eesmärk on laenu küsimine Värska valla 2015 aasta investeeringute finantseerimiseks 100000 (ükssada tuhat) eurot ja SEB panga 30.06.2009 aastal sõlmitud pikaajalise laenu refinantseerimiseks 138 808 (ükssada kolmkümmend kaheksa tuhat kaheksasada kaheksa) eurot. Laenu summa kokku   238 808  eurot.

Pakkumused esitada e-posti aadressile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska vallale laenu
tingimuste küsimine". hiljemalt 21.12.2015 kella 10.00-ks.
 

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Lumetõrje teostamine Värska valla kohalikel teedel 2015-2018“

Lihthanke eesmärk on teostada lumetõrjet Värska valla teedel perioodil 2015-2018

Hinnapakkumuse saab esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 168489. Pakkumuse esitamise tähtaeg 12.11.2015 kell 11.00. 

Hankedokumendid


Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Lasteaia köögiseadmete vahetus ja paigaldamine".

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Lasteaia köögiseadmete vahetus ja paigaldamine".

Hankedokument

Pakkumus esitada e-mailile vald@verska.ee pealkirjaga „Värska Lasteaia köögiseadmete vahetus ja paigaldamine" hiljemalt  29.09.2015 kella 9.00-ks.