Pealkiri Loo kuupäev Autor
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska vallateede remonditööd 2017'' 07.07.2017 LAURI SAAR
Värska Vallavalitsus kuulutab välja Läbirääkimistega lihthanke „Vallale pikaajalise laenu tingimuste küsimine“ 01.12.2016 KAIRE LEPASTE
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska sadama projekteerimine" 21.10.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Kultuurikeskuse saalide eraldamine helikindlate voldikseintega" 12.10.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Küttepuude müüja leidmine aastateks 2017-2018“ 19.09.2016 KAIRE LEPASTE
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Muusikakooli osaline renoveerimine" 19.09.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise kursus 2016/2017 õppeaastal“ 05.08.2016 KAIRE LEPASTE
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Seto Kuningriigipäeva lava- ja helitehnika rent" 12.07.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska vallateede remonditööd 2016'' 12.07.2016 LAURI SAAR
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska Lasteaia köögiseadmete hankimine koos paigalduse ja kohale toimetamisega" 04.07.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Pikk tn 12 haljastusprojekti I etapi ehitustööd" 04.07.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Õrsava silla ehitamine" 23.05.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Värska valla omandis olevate varade müümiseks 18.04.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska laululava ehitusprojekti koostamine" 12.04.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Kujundusprojekti „Seto leelotuba Saatse Seto Muuseumis“ koostamine ja teostamine“" 21.03.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks 16.02.2016 KAIRE LEPASTE
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska sadama ja promenaadi detailplaneeringu koostamine“ 11.02.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Värska laululava ehitusprojekti koostamine“ 11.02.2016 ULVI OPER
Värska Vallavalitsus kuulutab välja läbirääkimistega lihthanke „Vallale pikaajalise laenu tingimuste küsimine“ 09.12.2015 KAIRE LEPASTE
Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Lumetõrje teostamine Värska valla kohalikel teedel 2015-2018“ 30.10.2015 LAURI SAAR