Ettevõtlus

Värska vald peab ettevõtluse ja majanduse arengut piirkonnas oluliseks. Kohalike ettevõtjate rohkus ja aktiivsus tagab elanike tööhõive, parandab elukeskkonda ja –kvaliteeti, toob rahalist ressurssi piirkonda ning loob omavalitsustele tulubaasi valla töö koordineerimiseks.
 
Värska vallas on registreeritud 202 ettevõtjat, neist 68 äriühingut ja 96 füüsilisest isikust ettevõtjat (Allikas: Maksu- ja Tolliameti Registrikeskus, 5.08.2014). Füüsilisest isikust ettevõtjad moodustavad ettevõtjate üldarvust 47,5 % (96), osaühingud 33,7 % (68) ja aktsiaseltsid 1,5 % (3). Peamisteks tegevusaladeks on turism ja puhkemajandus (sh ravipuhkus, majutus, toitlustus, aktiivne puhkus), puidutööstus, mineraalvee tootmine, jaekaubandus ja teenindus. Väike on põllumajandussektori osakaal.
 
Värska vallale on tuntust toonud siinsed suuremad ettevõtted – AS Värska Sanatoorium ja AS Värska Vesi, kes on aidanud kujundada Värska valla positiivset mainet kui kohalikku toorainet turustavad ettevõtted.
 
Valla suurimad ettevõtted ja tööandjad:
  • AS Värska Sanatoorium – taastusravi ja majutus;
  • AS Värska Vesi – mineraalvee tootmine;
  • AS Värska Veekeskus – puhkemajandus ja majutus;
  • Verska Mineraalvee OÜ – mineraalvee tootmine;
  • OÜ Värska Puit – saematerjali töötlemine ja müük.