Uudised ja teated

« Tagasi

Setomaa rahvas saab avaldada arvamust valla maakondliku kuuluvuse kohta

Valitsus on haldusreformi osas ära teinud pea kõik otsused ning ainsa küsimusena on lahtiseks jäänud loodava Setomaa valla maakondlik kuuluvus. Valitsus otsustas tänasel istungil, et valla maakondliku kuuluvuse otsustavad loodava Setomaa valla elanikud. Rahvaküsitlus toimub tuleval nädalal.

 

Küsitlus viiakse läbi selleks, et valitsus saaks teha elanike soovil põhineva otsuse, kas loodav vald hakkab kuuluma Võrumaale või Põlvamaale. Arvamust saavad avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga rahvastikuregistri järgsed elanikud, kel vanust vähemalt 16 eluaastat. Küsitluse korraldavad Põlva ja Võru maavalitsused.

 

Elektrooniline küsitlus toimub 12. juulil kell 8-20.

Küsitlus küsitluslehtedega toimub 13. juulil kell 10-20.

Kodus küsitlemist ei toimu.

 

Igas omavalitsuses on avatud üks küsitluspunkt ja need asuvad:

 

-   Meremäel
-    Värskas
-   Mikitamäel
-   Luhamaa nulgas

 

Esitatav küsimus on:

 

 -   Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?

 

Vastusevariandid:

-   Põlva maakonda

-   Võru maakonda

 

Varem on valitsus küsinud rahva arvamust Setomaa valla moodustamise kohta. Küsitletutest üle 76 protsendi toetas Setomaa valla moodustamist ning küsitlusest võttis osa üle 57 protsendi nendes valdades elavatest inimestest.

 

Setomaa valla kogupindala on 460,8 km2 ja rahvaarv 3577.

 

Ühinevad omavalitsused on:

  1. Meremäe vald (kokku pindala 132,0 km2 ja rahvaarv 1075),
  2. Mikitamäe vald (kokku pindala 104,4 km2 ja rahvaarv 985),
  3. Värska vald (kokku pindala 187,8 km2 ja rahvaarv 1371), ning üleantav territooriumiosa:
  4. Misso valla Luhamaa nulk (kokku pindala 36,7 km2 ja rahvaarv 146).

 

 

 

Rahandusministeeriumi pressiteade