Uudised ja teated

« Tagasi

25.mail toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 25.05.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga:

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Värska Vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ning Värska Vallavalitsuse 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- Raivo Kunst ja Leie Hääl

3.Värska valla 2017. aasta I lisaeelarve- Leie Hääl

4. „Värska Lasteaia arengukava 2014 – 2019" muutmise algatamine- Ulvi Oper

5. Värska valla aukodanikuks nimetamine- Ulvi Oper

6. Munitsipaalomandis oleva Piiroja tee lõik 1 kinnistu jagamine ja võõrandamine- Raul Kudre

7. Piiroja tee lõik 1 kinnistu  koormamine isikliku kasutusõigusega- Erika Joonas

8.  Avaldused ja kirjad

9. Järgmisest istungist

 

Eelnõudega saab tutvuda http://www.verska.ee/istungite-paevakorrad-ja-eelnoud