Uudised ja teated

« Tagasi

Värska Vallavalitsus võtab vastu taotlusi huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 6 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Eesmärk on toetada valla eelarvest Värska vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimist ja huvitegevusega tegelemist.

Huvihariduse toetuste liigid on järgmised:

1) huvikooli õppekoha toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis.

2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS´es, osavõtutasu katmiseks.

Huvikooli toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud õppuri ja tema esindaja andmed, huvikooli õppekoha maksumus ühes kuus. Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.

Huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud õppuri ja tema esindaja andmed, huviringi nimetus, huviringi korraldaja, õppeaja kestvus kuudes ja õppekoha maksumus ühes kuus. Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.

NB! Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks, mille võimalusi ei paku Värska vald.

Värska valla kodulehel on kättesaadav toetuse taotlemise kord.

Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini 2017 (k.a.).

Taotlused esitada aadressil: Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska, 64001, Põlvamaa või e-posti teel: vald@verska.ee

Lisainfo: Ulvi Oper, tel 5786 9861, e-post: ulvi@verska.ee