Uudised ja teated

« Tagasi

Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek

11.05-09.06. 2017 toimub Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek.  Planeeritava ala asub Värska vallas, Värska alevikus, selle suurus 3,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, kehtiva detailplaneeringu lahenduse muutmine, sh kruntide piiride muutmine, juurepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Värska raamatukogus  E,T, K, R 10-17;  N 12 - 19 ja L 10–14 ja  elektrooniliselt Värska valla veebilehel.

Väljapaneku kestel, 6.juuni kuni kella 16.00-ni, saab planeeringu kohta esitada ettepanekuid, vastuväiteid kirjalikult Värska Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Värska vald, Põlva maakond 64001 või e-postile vald@verska.ee.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumisel toimub detailplaneeringu avalik arutelu 12.06.2017 kell 13.00 Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis.