Uudised ja teated

Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. mai kuni 15. juuni. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus...

Värska valla 25 aastapäeva raames toimuvad erinevad üritused terve nädala vältel. Kõik on oodatud osa võtma!

Pühapäeval, 4. juunil möödub 25 aastat Värska valla sünnist. Ühteagu väärikas juubel, samas viimane aastapäev. Seda enam põhjust vääriliselt tähistada. Mida Värska valla sünnipäevanädalal...

Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2017. a tegevuskava koostamiseks on avatud 01.-19.06.2017

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja Setomaa Valdade Liit (SVL) annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi (edaspidi programm) 2017. a taotlusvoor on avatud...

Kodutoetuse taotlusvooru avamine

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

25.mail toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 25.05.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Värska...

Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist...

Värska Vallavalitsus võtab vastu taotlusi huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 6 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Eesmärk on toetada valla eelarvest Värska vallas elavate...

Laatadel kauplemine ja isevalmistatud alkoholi müük

MIDA SILMAS PIDADA, KUI LÄHED LAADALE TOIDUGA KAUPLEMA ...

2017. aasta Põlvamaa suvine kultuuri- ja spordikalender on ilmunud!

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil...

Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek

11.05-09.06. 2017 toimub Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek.  Planeeritava ala asub Värska vallas, Värska alevikus, selle suurus 3,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on...

Värska Vallavolikogu istung toimub 27.04.2017

Värska Vallavolikogu istung toimub 27.04.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga: 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Värska...

Värska Gümnaasiumi abituriendid on rahul oma gümnaasiumi valikuga

19. aprillil   toimus   Värskas traditsiooniline vallavanema vastuvõtt Värska Gümnaasiumi 12. klassile. Eksamiperioodieelsel kohtumisel rääkisid kooli 60. lennu noored...

Värska on käesoleva aasta kirjandusfestivali Prima Vista partnerasula

8. – 13. mail toimub XIV korda  Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. Selleaastase festivali juhtmõte on Seitsme maa ja mere taga ning patrooniks on Võrumaal elav kirjanik...

TEEME ÄRA 2017!

29. aprillil kell 9.30 - 14.30 toimuvad Värska laululava ümbruse heakorrastamise talgud, mis on eeltööd Seto Folgiks valmistumisel. Talgutöödena plaanime koristada kuivanud puid, võsa ja muud...

Eesti Töötukassa pakub oma büroodes üle Eesti kõigile soovijatele võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele

„Tuhande miili pikkune tee algab ühestainsast sammust." ...

Tulekul lapsevanemate koolitusõhtu

Kui soovid oma teismelist paremini mõista või tekitab sinus ebamugavust lapsega seksuaalsusest rääkimine, siis on eesolev koolitusõhtu just Sinule. 24.04 toimub koolitusõhtu, mille teemadeks...

Broneeri kuupäevad - Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!

Aprillist augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Moisekatsi Elohelü, Seto Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa sibula-...

Ohtlike jäätmete kogumisring

Esmaspäeval, 10. aprillil toimub Värska valla territooriumil ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi ajakava: 09.00–09.15   Lobotka küla 09.20–09.35   Treski...

13.03.17-13.04.17 on avatud lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogrammi!

13.03.17-13.04.17 o n avatud lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogrammi! Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel 2003-2005 rahastatud...

Loeng pensionäridele

Neljapäeval, 13.aprillil kell 12.00 toimub Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis loeng pensionäridele teemal „Kuidas toime tulla agressiivse müügitehnikaga ja mitte langeda kelmuste...

Südame magus elu

Aprill on südamekuu. Juba 24. aastat on Eestis väga paljud inimesed just aprillis, algselt südamenädala ja eelmisest aastast südamekuu raames, pannud aluse oma südame magusamale elule. Nende...

31. MÄRTSIST KÄIVITUS HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2017. AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Värska valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega allkirjastatult...

Piiriveere Liideri 2017. a I vooru laekus pea viiskümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks vooruks...

30.03 toimub Värska Vallavolikogu istung

Värska Vallavolikogu istung toimub 30.03.2017 kell 15:00 Värska Kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga 1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre 2. Mitteeluruumi...

Värska Vallavalitsus võtab vastu taotlusi miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 5 Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord. Toetuse objektiks on...

Alanud on registreerumine Suviste Käsitöö- ja Maaladale ning Suviste Kirbuturule!

Pühapäeval, 28. mail kutsume kõiki käsitöö-, maa- ja mahekauba müüjaid ning taimekasvatajaid Värska valla traditsioonilisele Suviste Käsitöö- ja Maaladale . Laat toimub Värska Gümnaasiumi...

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”

Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised infopäevad on...