Uudised ja teated

Viisakoordinaatori vastuvõtuajad

Annan teada aasta esimese poole vastuvõttude graafiku endistes asukohtades: Põlva Riigimaja (endine Maavalitsus) -         08. ja 22.jaanuar; 05. ja...

Setomaa valla uus koduleht

Setomaa valla uus koduleht asub aadressil http://setomaa.kovtp.ee  

Setomaa Vallavalitsus otsib oma meeskonda haridus-ja kultuuriosakonna juhatajat (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja), kommunikatsioonispetsialisti, kantseleispetsialisti, sotsiaaltöö spetsialisti, lastekaitsespetsialisti, noorsootöötajat

1. Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) Töö kirjeldus Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja ametikoha põhieesmärk on haridus-ja kultuuriosakonna...

Setomaa Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Setomaa Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule koormusega 0,5 kohta. Tugiisik toetab last lasteaiapäeva vältel ja aitab kaasa turvalise keskkonna loomisele. Tugiisik abistab last keeruliste...

Seto Folk 2018 võtab tuurid üles!

Alates 4. detsembrist saavad kõik muusika ja matkafännid teha märke oma kalendrisse ning soetada supersoodsaid passe järgmise suve ühele mõnusaimale festivalile Seto Folk "Peo peal," mis leiab...

Seto Talumuuseumi direktori konkursi väljakuulutamine

Tööülesanded : direktori ülesandeks on muuseumile pandud ülesannete ja muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpne ja otstarbekas täitmine.   Nõudmised kandidaadile: ...

Värska sanatooriumi detailplaneeringu algatamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 30 algatati Värska sanatooriumi detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. DP koostamise eesmärgiks on Värska...

Tartu mnt 2 detailplaneeringu algatamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 29 algatati Tartu mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine, kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest 2017. aastal Välja antakse kaks 500 eurost preemiat: ...

Toetusprogrammi „Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018“ taotlusvoor kestab käesoleval aastal 1. novembrist kuni 1. detsembrini

Avalik konkurss programmi „Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018" taotlustele algab 1. novembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 1. detsembril (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018....

Detailplaneeringute algatamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2107 otsusega nr 29 algatati Tartu mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine, kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks...

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev 17.10.2017

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev taotlejatele toimub 17. oktoobril 2017 algusega kell 15 Värska kultuurikeskuses. Infopäeval tutvustatakse toetusskeemi eesmärke, toetatavaid tegevusi,...

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017. Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 92, 09.08.2017 Noored...

Õrsava elamute detailplaneering 2 kehtestamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 28 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Õrsava elamute detailplaneering 2. Planeering koostati ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kehtiva...

Taotluste esitamine 2018. aasta kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimiseks

Värska valla allasutustel, külavanematel ja teistel huvitatud isikutel on taas võimalus esitada taotlusi 2018. aasta kultuuri ja/või spordisündmuste läbiviimiseks. Taotlus esitada hiljemalt...

Programm „Kainem ja tervem Eesti“

„Kainem ja tervem Eesti" on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine. Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi...

Kandidaadid said numbrid

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris täna 8.09.2017  oktoobris 2017 toimuvateks Setomaa valla volikogu valimisteks alljärgnevad kandidaadid: Eesti Keskerakond nr 101 RAUL...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 29. september - 13. oktoober 2017. a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 2 - Ettevõtluse arendamine Meede 3 -...

Värska Gümnaasiumist saab Kiusamisvaba (KiVa) Kool!

Käesoleva aasta sügisest hakkab Värska Gümnaasium esimesena Põlvamaal rakendama programmi Kiusamisvaba Kool (KiVa). Statistika näitab, et keskmiselt iga viies õpilane on olnud kiusamise...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tugiisiku töökohale

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tugiisiku töökohale (0,5 töökohta, töövõtuleping, tähtajaga kuni 31.12.2017)  Tööülesanded:  Tugiisik toetab last koolipäeva...

19. augustil toimusid Alatskivil 44. Peipsi suvemängud

Osales 6 valda. Esimese koha ja rändauhinna viis 310 punktiga koju Värska vald. Järgnesid: 2. koht Alatskivi vald 296 punkti 3. koht Räpina vald 269,5 punkti 4. koht Vara vald 251 punkti...

Setomaal esimene valimisliit registreeritud

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris täna s.o 18.08.2017 Setomaa valla 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Raul Kudre ja Imre Liivago moodustatud Valimisliit Ühine...

Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi avahooldustöötaja 0,25 ametikohale

Nõudmised kandidaadile: B-kategooria juhilubade olemasolu, soov abivajajaid aidata, pingetaluvus, hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, kohusetunne, ausus, korrektsus, koostöövõime. ...

Värska valla arengukava 2017-2024 avalik väljapanek

Värska Vallavalitsus teatab, et Värska valla arengukava 2017-2024 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9. august kuni 30. august. Eelnõuga on võimalik tutvuda Värska Raamatukogus...

Üle tuhande kalastaja registreeris piiriveekogule mineku veebirakendusega

Kui varem tuli sõidukiga piiriveekogule minekust lähimas kordonis teada anda, siis nüüd registreeritakse aina enam piiriveekogule minek veebirakendusega. Sel navigatsioonihooajal on Lõuna...

Seto Kuningriik kutsub külla

Laupäeval, 5.augustil toimub Luhamaal XXIV Seto Kuningriik. Esmakordselt on kuningriigis meistrite laavka, ehk aastate jooksul parimateks kuninga meistriteks valitute kaupa pakkuv pood. Samuti...

Värska sadama detailplaneeringu kehtestamine

Värska Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 169 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Värska sadama detailplaneering. Planeeringuga kavandati väikesadama ja promenaadi rajamine....

Setomaa rahvas tei otsusõ Võro maakunna puult

Rahandusministeeriumi pressiteedüs 14.07.2017 Sjoo nädali tettü perräküsümise tulõmuisi perrä taht inämbüs Setomaa inemiisi, õt vahtsõnõ Setomaa vald jäänu Võro maakunda. Uma arvamisõ...

Rahvaküsitluse elektrooniline hääletamine

12. juulil 2017 toimub elektrooniline rahvaküsitlus Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Elektrooniliselt saab küsitlusele...