Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia

Preemia väljaandmise eesmärgiks on tunnustada inimest või kollektiivi seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest ning tagada seto omakultuuri elujõulisus ja järjepidevus.

Aasta

VALLASISENE

VALLAVÄLINE

1995

Laine Lõvi,      Tiiu Kunst,       Väino Alamäe

Seto Talumuuseumi  I järgu valmimise eest

Seppo Suhonen, Paul Hagu

Seto rahavaeepose "Peko" toimetamise eest

1996

Leiko

Maailmas Seto omakultuuri tutvustamise eest

Leo Reissaar

Raamatu "Setomaa läbi sajandite" eest

1997

 Paul Mäeste, Laine Lõvi,  Tiiu Kunst

Leelopäevade idee autoritele ja seitsme Leelopäeva peakorraldajatele

Paul Hagu,       Aare Hõrn

Seto Kuningriigi päeva autoritele ja põhikorraldajatele

Tartu seto leelokoor "Leelonaase"

Projektis "Ummaleelo" osalemise eest

1998

Kuldatsäuk

Seto omakultuuri tutvustamise eest Ameerikas 1998

Külli Eichenbaum

Raamatu "Ajaloolise Setomaa põlisasustuse säilimise võimalused" toimetamise eest

Ulve Kangro

Raamatu "Värviline setu pits" koostamise, kujundamise ja toimetamise eest

1999

Sirje Siruli

Anne Vabarna omakultuuripreemia väljaandmise traditsiooni algatajale ja senisele korraldajale ning raamata "Seto kodulugu" koostamise eest

Vaike Sarv

Pikaajalise seto folkloori uurimise, jäädvustamise ja talletamise eest

Lustiline

Edukate esinemiste eest ülevaatustel ja võistlustantsimiselja seoses ansambli 20.aastapäeva puhul

2000

Anna Kõivo

Omakultuuri säilitamise ja edendamise eest

Liidia Sillaots

Kauaaegse seto omakultuuri viljelemise eest

Kersti Leping

Järjekindla rahavatantsu viljelemise ja eduka rahavatantsu aasta eest, samuti töö eest lastega rahvatantsu alal

2001

preemiat ei antud

preemiat ei antud

2002

Maret Vabarna

Kauaaegse seto kultuuri viljelemise eest

Ilmar Vananurm

Raamatu "Mu Setomaa" koostamise ja ajaleht Setomaa toimetamise eest

2003

Veera Hirsik

Leiko 40. aasta juubeli puhul

Tsibihärblaseq

seto leelo hoidmise ja edasikandmise eest

2004

Andreas Kalkun

Seto kultuuri käsitlevate uurimuste ja väljaannete eest

Mare Aun

Setomaad puudutava arheoloogilise töö ja Setomaa kogumike koostamise eest

2005

Leiko

Seto leelo ja kultuuri tutvustamise ning aktiivse kontserttegevuse eest

Ülle Kauksi

Lavastuse "TAARKA" idee kirjapanemise ja menuka lavastuseni viimise eest

Zetod

Eduka rahavamuusika töötlemise, menuka kontserttegevuse ning seto identiteedi säilitamise eest

2006

Anna Kõivo

Silmapaistva panuse eest käsitöö oskuste edendamisel

Paul Hagu

Raamatute Leeloanatoloogia I,II, Regivärsist netinaljadeni koostamise ning pikaajalise töö eest üliõpilastega seto keele õpetamisel

                2007       I elutöö  preemia

Veera Hirsik

Pikaajalise omakultuurialase tegevuse eest seto laulu õpetamisel ja LEIKO koori juhendamisel

Raili Riitsaar

Pikaajalise seto käsitöö õpetamise, tutvustamise ja propageerimise eest

2008

Kristjan Priks

Seto rahavamuusikaansamblite TRALLIKUD,ZETOD,KLAPP loomise ja juhendamise ning seto kultuuri tutvustamise eest Eestis ja välismaal

Ain Mäeots

Esimese täispika setokeelse mängufilmi "TAARKA" eest

2009

Zetod

Väljapaistva tegevuse eest seto rahvamuusika töötlemise ja seto identiteedi edasi kandmisel

Aare Hõrn

Seto leelo UNESCO Vaimse Kultuuripärandi nimekirja kandmise algatamise ja eestvedamise eest

2010

Tea Korela

Väljapaistva tegevuse eest Saatse Seto Muuseumi püsiekspositsiooni valmimise ja õueala kujundamiseks panustatud töö eest

Erki Meister

Seto Sümfoonia "Peko" loomise eest

  2011     II elutöö preemia

leelokoor LEIKO

pikaajalise ja viljaka tegevuse eest seto leelo edasikandmisel, õpetamisel ja talletamisel

Vello Jüriöö

  järjepideva tegevuse eest seto keele tähtsustamisel sõnas ja kirjas

2012

Ingrit Kala

silmapaistava töö eest seto käsitöö tutvustamisel, õpetamisel, edasikandmisel ning kvaliteedimärgi „Seto Kimmäs" väljaandmise eestvedamisel

Sigre Andreson ja Ain Raal

Rikka Ivvani pillilaagrite, festivali I Laste- ja Noortefolk korraldamise ning kohaliku kultuuri edendamise eest

Meel Valk

Tulemusliku Värska Naiste leelokoori juhendamise ning aktiivse tegevuse eest seto kultuuri tutvustamisel ja külaseltsi vedamisel.

2013

Ingrit Kala

Rahvarõiva konverentsi korraldamise ja kultuuripärandi aasta raames seto käsitöö koolituste organiseerimise eest

Ahto Raudoja

Seto Instituudi juhtimise ja Seto Kirävara sarja väljaandmise korraldamise eest

Jalmar Vabarna

Lasteaia toetuskontserdi korraldamise ja Zetode eestvedamise esimese ülieduka aastakümne eest

2014

Seto Talumuuseumi meeskond

20. sünnipäeva aasta raames sisuka muuseumikonverentsi korraldamise ning raamatute „Setumaa muuseumid 2 SETO TALUMUUSEUM" ja „20 KIRIVÄT KEVÄJÄT – Seto Pitsi Päevade kogumikalbum" väljaandmise eest.

Igor Taro

Setomaa uudiste toimetamise ja kajastamise eest seto keeles ajalehes „Setomaa" ja Eesti Rahvusringhäälingus.

2015 

III elutöö 

preemia

Anna Kõivo Seto omakultuuri aktiivse arendamise ja vanade käsitöövõtete elus hoidmise eest.

Leelokoor

Helmine

Pikaajalise, aktiivse ja viljaka seto omakultuurialase tegevuse ning tutvustamise eest Eestis ja välismaal.