Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2011.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametiisiku andmed

 

Töötasu liik

 

 

Palga(tasu) kogusumma

Periood

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud ja hüvitised

3.Haigus- hüvitised

Kokku1+2+3

(perioodi alg- ja lõppkuupäev)

(valitud,nimetatud,teenistusleping,tööleping)

 

 

 

 

 

 

 

 

Värska Vallavalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallavanem

Raul Kudre

14826,82

1382,33

 

16209,15

01.01.11-31.12.11

valitud

Vallasekretär

Martin Sulp

9132,99

2366,31

 

11499,30

01.01.11-31.12.11

nimetatud

Vallasekretäri abi

Kaire Lepaste

258,69

53,50

13,58

325,77

12.12.11-31.12.11

nimetatud

Vallasekretäri abi kt.

Kairi Noormänd

993,47

211,89

 

1205,36

01.01.11-19.02.11

nimetatud

Vallasekretäri abi kt.

Epp Volkov

5248,34

154,64

 

5402,98

01.02.11-12.12.11

nimetatud

Finantsnõunik/ pearaamatupidaja

Leie Hääl

8460,12

1591,65

121,42

10173,19

01.01.11-31.12.11

nimetatud

Raamatupidaja

Zinaida Pedastik

7050,64

1669,33

 

8719,97

01.01.11-31.12.11

nimetatud

Arendusnõunik

Triin Kaaleste

7668,35

1140,14

 

8808,49

07.03.11-31.12.11

nimetatud

                       

Arendusnõunik

Merilin Liblik

1765,09

166,80

 

1846,84

01.01.11-18.03.11

nimetatud

Maanõunik

Meel Valk

2345,75

217,83

 

2563,58

01.01.11-10.04.11

nimetatud

Maanõunik

Liis Ariva

6054,33

1080,74

119,42

7254,49

28.03.11-31.12.11

nimetatud

Majandusnõunik

Einar Raudkepp

8787,81

2196,22

 

10984,03

01.01.11-31.12.11

nimetatud

Sotsiaalnõunik

Kadri Melts-Sau

7724,50

1315,19

 

9039,69

01.01.11-31.12.11

nimetatud

Sotsiaaltöötaja

Merike Tein

6461,08

1567,06

 

8028,14

01.01.11-31.12.11

nimetatud

 

Värska Vallavaolikogu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volikogu esimees

Vello Saar

 

1650

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Silver Hüdsi

 

155

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Margus Kapten

 

195

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Oleg Kostõgov

 

265

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Heldur Kotov

 

325

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Margus Kraav

 

290

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Kõivo Ülo

 

465

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Vello Lõvi

 

305

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Taivo Toomas

 

195

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Aivo Toonekurg

 

230

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

Volikogu liige

Taavi Tuik

 

175

 

 

01.01.11-31.12.11

valitud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallatavate asutuste juhid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värska Gümnaasiumi direktor

Anna Stepanenkova

3467,28

 

 

3467,28

01.01.11-01.04.11

tööleping

Värska Gümnaasiumi direktor

Rein Zaitsev

7061,49

 

 

7061,49

01.06.11-31.12.11

tööleping

Värska Muusikakooli direktor

Tiina Kadarpik

8276,07

2040,79

 

10316,86

01.01.11-31.12.11

tööleping

Värska Lasteaia direktor

Elle Suss

6315,86

1733,25

 

8049,11

01.01.11-14.11.11

tööleping

Värska Raamatukogu juhataja

Eha Kütt

5728,15

 

56,58

5784,73

01.01.11-31.12.11

tööleping

Saatse raamatukogu juhataja

Linda Allas

4925,50

 

 

4925,50

01.01.11-31.12.11

tööleping

Värska Kultuurikeskuse juhataja

Meelike Kruusamäe

7457,13

 

90,50

7547,63

01.01.11-31.12.11

tööleping

Seto Talumuuseumi direktor

Laine Lõvi

7979,11

 

96,14

8075,25

01.01.11-31.12.11

tööleping

Värska Avatud Noortekeskuse juhataja

Aleksandra Tiirman

 

6219,61

 

 

6219,61

01.01.11-31.12.11

tööleping