Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2010.a.
Ametiisiku andmed   Töötasu liik     Palga(tasu) kogusumma Periood Teenistus- või töösuhte vorm
Ametikoht Ametiisiku nimi 1.Põhipalk 2.Lisatasud ja hüvitised 3.Muud tasud Kokku1+2+3 (perioodi alg- ja lõppkuupäev) (valitud,nimetatud,tööleping)
               
Värska Vallavalitsus              
               
Vallavanem Raul Kudre 242629 19277   261906 01.01.10-31.12.10 valitud
Vallasekretär Valeria Litvinenko 23710 10833   34543 01.01.10-28.02.10 nimetatud
Vallasekretär Martin Sulp 119072 25957   145029 08.03.10-31.12.10 nimetatud
Vallasekretäri abi kt. Kairi Noormänd 101251 19113   120364 01.01.10-31.12.10 nimetatud
Finantsnõunik/ pearaamatupidaja Leie Hääl 145277 28299   173576 01.01.10-31.12.10 nimetatud
Raamatupidaja Zinaida Pedastik 114232 25747   139979 01.01.10-31.12.10 nimetatud
Arendusnõunik Rutt Riitsaar 38375 21174   59549 01.01.10-16.04.10 nimetatud
Arendusnõunik Merilin Liblik 85041 11995   97036 31.05.10-31.12.10 nimetatud
Maanõunik Meel Valk 120685 17530   138215 15.02.10-31.12.10 nimetatud
Majandusnõunik Einar Raudkepp 158097 21275   179372 01.01.10-31.12.10 nimetatud
Sotsiaalnõunik Erkki Lehtinen 50522 11203   61725 01.01.10-10.05.10 nimetatud
Sotsiaalnõunik Kadri Melts-Sau 92551 17882   110433 10.05.10-31.12.10 nimetatud
Sotsiaaltöötaja Merike Tein 109194 21152   130346 01.01.10-31.12.10 nimetatud
               
Värska Vallavaolikogu              
               
Volikogu esimees Vello Saar   36620     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Silver Hüdsi   3760     01.01.10-27.09.10 valitud
Volikogu liige Margus Kapten   4060     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Paul Parm   580     28.09.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Oleg Kostõgov   5030     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Heldur Kotov   4380     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Margus Kraav   5200     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Kõivo Ülo   14400     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Vello Lõvi   5540     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Taivo Toomas   3190     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Aivo Toonekurg   2860     01.01.10-31.12.10 valitud
Volikogu liige Taavi Tuik   2390     01.01.10-31.12.10 valitud
               
               
               
Hallatavate asutuste juhid              
               
Värska Gümnaasiumi direktor Anna Stepanenkova 179913 0   179913 01.01.10-31.12.10 tööleping
Värska Muusikakooli direktor Tiina Kadarpik 133082 33746   166828 01.01.10-31.12.10 tööleping
Värska Lasteaia direktor Elle Suss 108996 0   108996 01.01.10-31.12.10 tööleping
Värska Raamatukogu juhataja Eha Kütt 89267 0   89267 01.01.10-31.12.10 tööleping
Saatse raamatukogu juhataja Linda Allas 78288 0   78288 01.01.10-31.12.10 tööleping
Värska Kultuurikeskuse juhataja Meelike Kruusamäe 117667 0   117667 01.01.10-31.12.10 tööleping
Seto Talumuuseumi direktor Laine Lõvi 127718 0   127718 01.01.10-31.12.10 tööleping
Värska Avatud Noortekeskuse juhataja Aleksandra Tiirman 98789 0   98789 01.01.10-31.12.10 tööleping