Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2009.a.
Ametiisiku andmed   Töötasu liik     Palga(tasu) kogusumma Periood Teenistus- või töösuhte vorm
Ametikoht Ametiisiku nimi 1.Põhipalk 2.Lisatasud ja hüvitised 3.Muud tasud Kokku1+2+3 (perioodi alg- ja lõppkuupäev) (valitud,nimetatud,teenistusleping,tööleping)
               
Värska Vallavalitsus              
Vallavanem Raul Kudre 235111 45837   280948 01.01.09-31.12.09 valitud
Vallasekretär Valeria Litvinenko 137745 38631   182836 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Vallasekretäri abi Kaire Lepaste 2300 21   2321 01.01.09-09.01.09 nimetatud
Vallasekretäri abi kt. Kairi Noormänd 101747 25563   127310 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Finantsnõunik/ pearaamatupidaja Leie Hääl 141740 34818   176558 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Raamatupidaja Zinaida Pedastik 108668 27291   135959 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Arendusnõunik Rutt Riitsaar 135808 32334   168142 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Maanõunik Juris Juhansoo 134320 32444   166764 01.01.09-11.12.09 nimetatud
Maakorraldaja Aleks Kõiv 99998 125718   225716 01.01.09-08.12.09 nimetatud
Majandusnõunik Einar Raudkepp 142722 32521   175243 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Sotsiaalnõunik Erkki Lehtinen 135362 28298   163660 01.01.09-31.12.09 nimetatud
Sotsiaaltöötaja Merike Tein 104187 24503   128690 01.01.09-31.12.09 nimetatud
               
Värska Vallavolikogu              
Volikogu esimees Vello Saar   39362     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Silver Hüdsi   4440     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Margus Kapten   1740     18.10.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Vello Kikamägi   3470     01.01.09-17.10.09 valitud
Volikogu liige Oleg Kostõgov   4000     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Heldur Kotov   4805     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Margus Kraav   4400     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Raul Kudre   580     18.10.09-04.11.09 valitud
Volikogu liige Ahti Kõiv   1160     01.01.09-17.10.09 valitud
Volikogu liige Ülo Kõivo   15412     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Vello Lõvi   1990     18.10.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Helju Mikitalo   1170     01.01.09-17.10.09 valitud
Volikogu liige Taivo Toomas   1450     18.10.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Aivo Toonekurg   5170     01.01.09-31.12.09 valitud
Volikogu liige Taavi Tuik   1120     05.11.09-31.12.09 valitud
               
Hallatavate asutuste juhid              
Värska Gümnaasiumi direktor Anna Stepanenkova 189023 0   189023 01.01.09-31.12.09 tööleping
Värska Muusikakooli direktor Tiina Kadarpik 133926 34631   168557 01.01.09-31.12.09 tööleping
Värska Lasteaia juhataja Elle Suss 114970 0   114970 01.01.09-31.12.09 tööleping
Värska Raamatukogu juhataja Eha Kütt 84284 2032   86316 01.01.09-31.12.09 tööleping
Saatse raamatukogu juhataja Linda Allas 88389 0   88389 01.01.09-31.12.09 tööleping
Värska Kultuurikeskuse juhataja Meelike Kruusamäe 130369 2504   123873 01.01.09-31.12.09 tööleping
Seto Talumuuseumi direktor Laine Lõvi 125325 0   125325 01.01.09-31.12.09 tööleping
Värska Avatud Noortekeskuse juhataja Aleksandra Tiirman 101320 0   101320 01.01.09-31.12.09 tööleping