Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2008.a.
Ametiisiku andmed   Töötasu liik     Palga(tasu) kogusumma Periood Teenistus- või töösuhte vorm
Ametikoht Ametiisiku nimi 1.Põhipalk 2.Lisatasud ja hüvitised 3.Muud tasud Kokku1+2+3 (perioodi alg- ja lõppkuupäev) (valitud,nimetatud,teenistusleping,tööleping)
               
Värska Vallavalitsus              
Vallavanem Raul Kudre 234357 35097   269454 01.01.08-31.12.08 valitud
Vallasekretär Valeria Litvinenko 138516 42216   180732 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Vallasekretäri abi Kaire Lepaste 83800 26286   110086 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Vallasekretäri abi kt. Kairi Noormänd 19835 0   19835 24.04.08-31.12.08 nimetatud
Finantsnõunik/ pearaamatupidaja Leie Hääl 134437 37793   172230 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Raamatupidaja Zinaida Pedastik 109971 29246   139217 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Arendusnõunik Rutt Riitsaar 131513 30586   162099 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Maanõunik Juris Juhansoo 137262 28752   166014 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Maakorraldaja Aleks Kõiv 110210 39697   149907 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Majandusnõunik Einar Raudkepp 140660 32892   173552 01.01.08-31.12.08 nimetatud
Sotsiaalnõunik Kadri Melts-Sau 86788 21189   107977 01.01.08-10.09.08 nimetatud
Sotsiaalnõunik Erkki Lehtinen 14375 1150   15525 24.11.08-31.12.08 nimetatud
Sotsiaaltöötaja Merike Tein 87105 35302   122407 03.03.08-31.12.08 nimetatud
               
Värska Vallavaolikogu              
Volikogu esimees Vello Saar   39940     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Silver Hüdsi   2390     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Vello Kikamägi   4420     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Oleg Kostõgov   2750     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Heldur Kotov   5220     01.10.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Margus Kraav   3620     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Ahti Kõiv   1740     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Ülo Kõivo   15690     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Helju Mikitalo   1340     01.01.08-31.12.08 valitud
Volikogu liige Merike Tein   870     01.01.08-29.02.08 valitud
Volikogu liige Aivo Toonekurg   3620     01.01.08-31.12.08 valitud
               
Hallatavate asutuste juhid              
Värska Gümnaasiumi direktor Anna Stepanenkova 186802 1500   188302 01.01.08-31.12.08 tööleping
Värska Muusikakooli direktor Tiina Kadarpik 134539 36770   171309 01.01.08-31.12.08 tööleping
Värska Lasteaia juhataja Elle Suss 113713 1500   115213 01.01.08-31.12.08 tööleping
Värska Raamatukogu juhataja Eha Kütt 96921 4023   100944 01.01.08-31.12.08 tööleping
Saatse raamatukogu juhataja Linda Allas 83769 1500   85269 01.01.08-31.12.08 tööleping
Värska Kultuurikeskuse juhataja Martin Järv 73767 0   73767 01.01.08-22.08.08 tööleping
Värska Kultuurikeskuse juhataja kt. Jane Vabarna 15215 0   15215 08.09.08-30.11.08 tööleping
Värska Kultuurikeskuse juhataja Meelike Kruusamäe 10700 1500   12200 01.12.08-31.12.08 tööleping
Seto Talumuuseumi direktor Laine Lõvi 136686 11340   148026 01.01.08-31.12.08 tööleping
Värska Avatud Noortekeskuse juhataja Meelike Kruusamäe 100045 0   100045 01.01.08-30.11.08 tööleping
Värska Avatud Noortekeskuse juhataja Aleksandra Tiirman 3884 0   3884 16.12.08-31.12.08 tööleping