Detailplaneeringud

Pealkiri Loo kuupäev Autor
Tartu mnt 2 detailplaneering 29.09.2017 ERIKA JOONAS
Värska sanatooriumi detailplaneering 29.09.2017 ERIKA JOONAS
Õrsava elamute detailplaneering 2 18.07.2016 ERIKA JOONAS
Kooli tn 7 21.06.2016 ERIKA JOONAS
Värska sadam 03.05.2016 ERIKA JOONAS
Värska gaasimõõtejaam 18.03.2016 ERIKA JOONAS
Pikk tn 13 27.01.2016 ERIKA JOONAS
Perve detailplaneering 22.12.2015 ERIKA JOONAS
Pikk tn 58 detailplaneering 19.11.2015 ERIKA JOONAS
Verska mineraalvee detailplaneering 09.07.2015 ERIKA JOONAS
Sosna saare 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Hirvemäe puhkekeskus 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Lobotka külaplats 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Koidula transpordikeskus 2 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Risti 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Kalmetsa 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Laheda 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Luha 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Saatse muuseumi 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Laululava 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Toomemäe 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Raudtee ladude detailplaneering 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Mahta 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Sosna saare DP muutmine raadiomasti püstitamiseks 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Matsitalu 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Piiri elamute detailplaneering 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Tervisespordikeskus 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Lasteaia detailplaneering 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Piiri detailplaneering 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Maie detailplaneering 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Kalmistu laiendus 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Koidula raudteepiirijaam 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Setu talumuuseum 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Koidula transpordikeskus 08.07.2015 ERIKA JOONAS
Eksperthinnang Värska sadama ja promenaadi rajamise ning kasutamise mõju Värska lahe looduskaitselisele väärtusele 09.06.2015 KAIRE LEPASTE
Veekeskuse detailplaneering 27.05.2015 EINAR RAUDKEPP
Õrsava elamute detailplaneering 25.02.2015 KAIRE LEPASTE
Mesipuu maaüksuse detailplaneering 06.08.2014 ANDRUS KARPSON