Detailplaneeringud

« Tagasi

Õrsava elamute detailplaneering

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks ning olemasolevale hoonele teenindusmaa määramine.
 

SELETUSKIRI

PÕHIJOONIS

TEHNOVÕRKUDE JOONIS