Detailplaneeringud

« Tagasi

Mesipuu maaüksuse detailplaneering

Planeeringu eesmärgiks on muuta krundi maakasutuse sihtostarvet ühiskondlike ehitiste ja ärimaaks, anda krundile ehitusõigus puhkemaja ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.