Majandus- ja planeerimisosakond

Nimi Amet Telefon E-Post Lisainfo
Lauri Saar Majandusnõunik +372 796 4746
+372 520 4526
lauri@verska.ee Puhkusel 15.05-02.06, asendaja vallavanem Raul Kudre
Erika Joonas Maanõunik +372 796 4647
+372 5745 0133
erika@verska.ee  

 

Uudised ja teated

28.04.2017 Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek

11.05-09.06. 2017 toimub Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek. Planeeritava ala asub Värska vallas, Värska alevikus, selle suurus 3,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, kehtiva detailplaneeringu lahenduse ...  Loe edasi »

06.03.2017 Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud
03.03.2017 Värska sadama detailplaneeringu avalik väljapanek
08.12.2016 Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru
18.07.2016 Õrsava elamute detailplaneering 2 koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine