Majandus- ja planeerimisosakond

Nimi Amet Telefon E-Post Lisainfo
Lauri Saar Majandusnõunik +372 796 4746
+372 520 4526
lauri@verska.ee  
Erika Joonas Maanõunik +372 796 4647
+372 5745 0133
erika@verska.ee  

 

Uudised ja teated

24.07.2017 Värska sadama detailplaneeringu kehtestamine

Värska Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 169 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Värska sadama detailplaneering. Planeeringuga kavandati väikesadama ja promenaadi rajamine. Planeeringualal rekonstrueeritakse üks hoone ja likvideerita...  Loe edasi »

28.04.2017 Õrsava elamute detailplaneering 2 avalik väljapanek
06.03.2017 Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud
03.03.2017 Värska sadama detailplaneeringu avalik väljapanek
08.12.2016 Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru