Vallavalitsuse koosseis

Nimi Amet Haridus Eriala
Raul Kudre vallavanem kõrgharidus maainsener
Leie Hääl finantsnõunik kõrgharidus
majandusteadused
 
Merike Tein sotsiaalnõunik
keskeriharidus
laboratoorne diagnostika
 
Erika Joonas maanõunik
kutsekeskharidus
maastikuehitus
 
Lauri Saar majandusnõunik kõrgharidus maaehitus  
Ulvi Oper arendusnõunik kõrgharidus maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine